top of page

Uudesta sukukirjasta jättiteos


Tuleva sukukirja rikkoo entiset ennätykset

Muistan yhä melko elävästi kevättalvisen päivän kahdeksan vuotta sitten, kun serkkuni Aili Wiik soitti minulle Uosukaisten sukuseuran hallituksen kokouksesta ja tiedusteli hallituksen nimissä, voisinko harkita sukumme perusteellista tutkimusta uutta sukukirjaa varten, koska käytännössä oli havaittu milloin minkäkin sukuhaaran puuttumisesta vuoden 2002 sukukirjasta. Pikaisen harkinnan jälkeen suostuin tehtävään – sillä edellytyksellä että saisin tehdä tutkimuksen biologista enkä valikoivaa sosiologista metodia noudattaen, mikä tarkoitti suvun kaikkien jäsenten – myös naisten jälkeläisineen – tasavertaista mukaan ottamista tutkimuksen piiriin. Kun tähän suostuttiin, ryhdyin toimeen.

Kun n. 1579 syntyneen Martti Uosukaisen pojanpojalla Antilla (s. 1650) oli vaimonsa Reetan kanssa pojat Matti, Mikko ja Yrjö, nämä kaikki oli otettu mukaan Uosukaisten sukukirjaan. Mutta jo Matti Mikonpojan (s. 1705) viidestä lapsesta tutkimukseen oli huomioitu vain poika Mikko, kun sen sijaan tyttäret Katri, Anna, Eeva ja Valpuri puuttuivat kokonaan. Täten Matin jälkeläisistä oli kirjassa mukana vain 20 %, vaikka kaikkien tyttöjen jälkeläisillä on yhtä paljon Uosukaisten geenejä kuin Mikon lapsilla, joiden perintötekijöistä puolet on taas Vanhasen suvulta saatuja. Sama toistui kaikissa sukulinjoissa – tyttäret eivät ts. olleet tasavertaisesti Uosukaisten sukututkimukseen kirjattuja. Poikkeuksen muodostivat jotkut uudemmat sukuhaarat, joissa Uosukaisten sukuun kuuluvat tyttäret on otettu mukaan sosiaalisin perustein.

Koska uusi sukukirja lähtee täysin biologisista perusteista, edellä mainittujen Katri, Anna, Eeva ja Valpuri Matintyttären jälkeläiset tuovat tutkimuksen piiriin tuhansia Lemmettyjä, Miettisiä ja Kivennavan Hyttisiä ja heidän jälkikasvuaan. Ja toisin kuin vanha kirja, jossa ei ole isän taulussa v. 1708 syntynyttä Katri Yrjöntytär Uosukaista tai v. 1719 syntynyttä Anna Matintytär Uosukaista, uusi kirja tuo mukaan tuhansia Nirkkosia ja Selosia moninaisine sukuhaaroineen. Tämän kaiken vuoksi kirjassa on mukana yli 21 000 henkeä, kaikki pesunkestäviä Martti Uosukaisen jälkeläisiä, ja sukutauluja kertyy pitkälti viidettä tuhatta.

Perustellusti voidaan sanoa, että Uosukaisten uusi sukukirja on laajin tähän asti julkaistu Karjalan kannasta koskeva sukututkimus. Kirjaan on otettu ainakin kaikki sotia edeltävältä ajalta löytyneet Uosukaiset. Koska kirja jo pelkkänä sukutaululuettelona paisui B4-kokoisenakin yli 500-sivuiseksi, siihen ei ole voitu ottaa mukaan mitään oheistekstejä, kuten sukutarinoita tai kertomuksia suvun jäsenten vaiheista, saavutuksista tai elämäntehtävistä. Uuteen harkintaan jää se, julkaistaanko kyseistä materiaalia ja kuvia sisältävä teoksen toinen osa jossakin vaiheessa lähitulevaisuudessa.

Tutkijan osana on tässä tapauksessa olla faktanharmaan ikävä ja kuivan asiallinen.

#sukukirja #sukututkimus #uosukaiset #uosukaistensukuseura

91 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page