top of page

Geenitutkijat: Eurooppa jakaantuu suomalaisiin ja "ei-suomalaisiin"


"Suomalaisten geeniperimä on tiedetty erikoislaatuiseksi, mutta vasta nyt tiedetään, että Suomen väestö on Euroopassa täysin ainutlaatuinen tapaus. Suomalaiset ovat perimältään niin erilaisia muista eurooppalaisista, että heidät pitää luokitella omaksi väestökseen, summataan Itä-Suomen yliopiston tutkimustiedotteessa." Näin uutisoi Uusi Suomi 18.8.2016 suomalaisten omaperäistä perimää.

Professori Markku Laaksoon mukaan on ihan oikein sanoa, että suomalaiset eivät ole eurooppalaisia, kun ne eivät muistuta geneettisesti muita eurooppalaisia. Mutta suomalaiset eivät ole myöskään aasialaisia, kun eivät muistuta niitäkään. Suomalaiset eivät tässä suhteessa geneettisesti muistuta ketään. Lue lisää tästä mielenkiintoisesta löydöstä Uuden Suomen artikkelista.

#dna #sukututkimus #suomalaisetjuuret

110 views0 comments
bottom of page